SSI Extended Range (XR) Limited Trimix Diving

(text in Nederlands en English )

(Nederlands)
Net als met Extended Range kunt u met deze cursus duiken tot 45 meter en 20 minuten van versnelde decompressie tijd met behulp van één fles decompressie gas (zuurstof). Het programma kan alleen worden voltooid met gebruik een Technical Extended Range Total Diving System . Dit programma kwalificeert u om ter vervanging van Nitrox te duiken met behulp van Trimix (min. 21% zuurstof). Het Limited Trimix programma is special ontwikkeld om de stikstof narcose in de extended range diver te verminderen.

Vereisten vooraf:
-
minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
- SSI Deep en Nitrox gecertificeerd of gelijkwaardig brevet
- minimaal 50 gelogde duiken incusief 6 nitrox duiken
- vaardigheden beheersen die nodig zijn als XR Extended Range Diver

( English)
As with Extended Range this course allows you to dive to 45 meters and 20 minutes of accelerated decompression time using one stage decompression gas (oxygen). The program can only be completed wearing a Technical Extended Range Total Diving System . In addition to using nitrox, you will be qualified to use Trimix with a minimum oxygen content of 21%. The Limited Trimix program is specifically designed to reduce nitrogen narcosis in the extended range diver.

Prerequisites:
- SSI Deep and Nitrox certifications or equivalent
- minimum age student 18 years
- minimum 50 logged dives including a minimum of 6 Nitrox Dives
- complete the watermanship skills evaluation specified for XR Extended Range Diver