SSI (XR) Extended Range Diving

(text in Nederlands en English )

(Nederlands)
Dit programma kwalificeert u om te duiken tot 45 meter met behulp van nitrox en 20 minuten van versnelde decompressie middels het gebruik van één fles decompressie gas (zuurstof). Het programma kan alleen worden voltooid met gebruik van een Technical Extended Range Total Diving System.
Het Extended Range programma is de toegang tot volledig technisch duiken. Dit programma brengt de duiker voorbij de 40 meter, staat gelimiteerde stage decompressie toe en je maakt kennis met het duiken in een volledig technische uitrusting. Het Extended Range programma kan als een allesomvattend programma worden gevolgd (dus inclusief het XR Nitrox programma). Het Extended Range programma kan ook als aanvullend programma gevolgd worden door degenen die het XR Nitrox programma succesvol volbracht hebben wanneer gebruik is gemaakt van een Technical Extended Range Total Diving System.

Vereisten vooraf:
-
minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
- SSI Deep en Nitrox gecertificeerd of gelijkwaardig brevet
- minimaal 50 gelogde duiken incusief 6 nitrox duiken
- vaardigheden beheersen die nodig zijn als XR Extended Range Diver

( English)
This program qualifies you to dive to 45 meters using nitrox and 20 minutes of accelerated decompression using a one stage decompression gas (oxygen). The program can only be completed wearing a Technical Extended Range Total Diving System .

The Extended Range course is the gateway to full on technical diving. This course will take divers beyond 40 meters, allow staged decompression, and introduce you to diving in a full technical diving system.
The Extended Range divers course can be completed as a stand alone program encompassing advanced nitrox (XR Nitrox Diving). It is also possible as a shorter, add on program for divers who have completed the Advanced Nitrox (XR Nitrox Diving) certification course (but only when the program was succesfully completed using a Technical Extended Range Total Diving System ).

Extended Range is a prerequisite for any technical diving program in the SSI TXR Range.

Prerequisites:
- SSI Deep and Nitrox certifications or equivalent
- minimum age student 18 years
- minimum 50 logged dives including a minimum of 6 Nitrox Dives
- complete the watermanship skills evaluation specified for XR Extended Range Diver