SSI Technical Extended Range (TXR) Normoxic Trimix Diving

(text in Nederlands en English )

(Nederlands )
Net als met de Advanced Decompression Procedures (ADP) heeft u een volledig technisch Total Diving System nodig en twee stage flessen. Dit programma kwalificeert je om te duiken tot 60 meter en ga je nu, in aanvulling op het gas gebruikt in de ADP, Trimix gebruiken met een minimum gehalte van 18% zuurstof. De Normoxic cursus kan gevold worden als allesomvasttend programma (inclusief de ADP) of als vervolg op de Advanced Decompression Procedures.

De trainings duiken worden gemaakt tot dieptes van maximaal 60 meter en hypoxische gas mengels worden gebruikt voor de stage decompression stops.

Vereisten vooraf:
-
minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
- SSI Science of Diving, Deep, Nitrox, Diver Stress & Rescue certifications of gelijkwaardig brevet
- SSI Advanced Open Water of gelijkwaardig brevet
- SSI Extended Range of SSI TXR Cave Diving of SSI TXR Technical Wreck Diving of gelijkwaardig brevet

- minimum 75 gelogde duiken, inclusief minimaal  20 duiken dieper dan 30 meter en minimaal 10 duiken waarbij staged decompressie nodig is met minimaal 1 gas wissel
- iedere duiker moet voldoen aan de duikvaardigheden specifiek voor Technical Extended Range Divers


( English)
As with Advanced Decompression Procedures (ADP) you will need a full technical total diving system and two stages. This program will qualify you to dive to 60 meters , and in addition to the gas utilized in ADP, you will now use trimix with a minimum content of 18%. Normoxic can be completed in addition to or as an alternative to the advanced decompression Procedures program.

Training dives will be conducted to depths of 60 msw/200 fsw and hyperoxic gas blends will be utilized to complete stage decompression stops.

Prerequisits:
- minimum 18 years old
- SSI Science of Diving, Deep, Nitrox and Diver Stress & Rescue certification or equivalent
- SSI Advanced Open Water Diver certification or equivalent
- Certification in SSI Extended Range or SSI TXR Cave Diving or SSI Technical Wreck Diving or equivalent

- minimum of 75 logged dives including at least 20 dives deeper than 30 msw/99 fsw and requiring at least 10 dives requiring staged decompression stops with at least 1 gas switch
- each diver must complete the watermanship skills specified for Technical Extended Range Divers