SSI TXR Technical Diving

SSI (T)XR - TECHNISCH DUIK PROGRAMMA (text in Nederlands en English )


(Nederlands)

Wilt u beneden een beetje langer blijven, een beetje dieper gaan of  een beetje verder verkennen? Zo ja, dan zijn de SSI XR en TXR reeks van programma's precies wat u zoek.

NIEUWE AVONTUREN VOORBIJ DE GRENZEN

SSI Extended Range programma's zijn ontworpen om u mee te nemen naar een volgend duikniveau. Of u nu op zoek bent naar de opwinding van diep duiken, duiken voorbij recreationele duiklimieten, aanzienlijke verlenging van uw bodem tijd of geniet van de sensatie van het ontdekken van diepe riffen, wrakken en grotten, Extended Range biedt de training en ervaring die nodig is om uw nieuwe avontuur met vertrouwen en bekwaamheid te voltooien.

Extended Range diving opent een diverse variëteit van aquatische omgevingen, verhoogt uw duikdiepte- limieten, verlengt uw bodemtijden en traint u op nieuwe procedures. Theoretisch zult u kennis en begrip van de principes, procedures en theorieën opdoen die specifiek zijn voor veilig duiken met een decompressie plafond. U zult uw bestaande uitrusting aanpassen of u maakt kennis met nieuwe uitrustingsconcepten en de technisch georiënteerde duikuitrusting. U zult ook nieuwe vaardigheden leren en beheersen, ontworpen om uw veiligheid en genot te verhogen door het gebruik van deze nieuwe uitrustingsconcepten. Tijdens uw programma zal uw instructeur alles behandelen van opperste drijfvermogen, voortstuwing, uitrusting management tot effectieve decompressie. In het gehele programma zal uw kennis, vaardigheden, uitrusting en ervaring worden uitgebreid naar " extend your range of diving " in de breedste zin van het woord.

Wat uw huidige opleidingsniveau ook is, Extended Range Diving zal u mentaal en fysiek uitdagen en aanmoedigen.

Zodra je klaar bent met de Extended Range Programma's en je verlangt ernaar om nog verder te gaan, dan raden we je aan te kijken naar de Technical Extended Range (TXR) programma's .
SSI`s Technical Extended Range Programma's zijn echte Technische Duik programma's. Zij dagen de duiker uit tot multi stage unlimited decompression duiken. Net als met de XR programs, worden echte "overhead" technieken aangeleerd in de wrak en grot programma's. Vanwege de aard van deze extreme programma's is de training erg grondig en precies zodat niets aan het toeval wordt overgelaten. Het hoge niveau van de skills en kennis uit het XR Programma worden naar een nog hoger niveau gebracht en stellen je in staat om niet alleen traditionele duikgrenzen te verleggen maar ook die van je zelf.
Wanneer je deze "top" programma's met goed gevolg afsluit behoor je tot " the best of the best"
.


( English)
Do you want to stay down a little longer, go a little deeper or explore a little further? If so, the SSI XR and TXR Range of Programs is exactly what you are looking for.

New Adventures beyond the Limits

SSI Extended Range programs are designed to take your diving to the next level. Whether you are looking for the excitement of deep diving, going beyond recreational diving limits, significantly extending your bottom time or enjoying the thrill of exploring deep reefs, wrecks and caves, Extended Range provides the training and experience necessary to complete your new adventure with confidence and skill.

Extended Range diving will open up a diverse variety of aquatic environments, increase your dive depths limits, extend your bottom times and train you on new procedures. Academically you will advance your knowledge and understanding of principles, procedures and theories specific to diving safely with a decompression ceiling. You will adapt your existing equipment or be introduced to new equipment concepts and the technically oriented dive rig. You will also learn and master new skills designed to enhance your safety and enjoyment using this new equipment design. During your program your instructor will cover everything from supreme buoyancy, propulsion, equipment management and effective decompression.

Throughout the program you will increase the knowledge, skills, equipment and experience to " extend your range of diving " in every sense of the word.
Whatever your current level of training, Extended Range Diving will challenge and thrill you mentally and physically.

SSI`s Technical Extended Range Programs are true Technical Diving programs. They challenge the diver with multi stage unlimited decompression profiles. As with the XR programs , real overhead techniques are covered when participating in the wreck and cave programs.
Because of the nature of these extreme programs your training will be incredibly thorough and exacting. Nothing is left to chance and all bases are covered. The high level skills and knowledge during the XR programs are taken a step further allowing you to push not only traditional diving limits but also your own.
These are apex programs and once you have completed your training you will be the best of the best
.