Specialty Enriched Air Nitrox

PADI Enriched Air Diver (Nitrox) Specialty

In deze cursus word je gekwalificeerd voor het duiken met verrijkte lucht met een zuurstofgehalte van 22 tot 40 procent, waarbij de nadruk zal liggen op mengsels met een zuurstofgehalte van 32 en 36 procent. Zowel het gebruik met tabellen als het gebruik van de duikcomputer komen aan de orde waarbij de nadruk ligt op het in de gaten houden van de nultijden en de blootstelling aan zuurstof.

Vereisten voor deelname :
- je dient minimaal 12 jaar te zijn
- je dient minimaal te beschikken over het PADI (Junior) Open Water Diver brevet (of een gelijkwaardig brevet van een andere duikorganisatie)