Specialty Aware

PADI Aware Coral Reef Conservation Specialty

Deze cursus is bedoeld voor duikers, snorkelaars en niet-duikers. Je leert de essentiële rol die koraalriffen in de mariene omgeving spelen en hoe deze ecosystemen op dit moment bedreigd worden. Je raakt vertrouwd met de huidige status van de koraalriffen van de wereld en leert hoe je kan helpen de levende koralen te beschermen tegen verdere achteruitgang

Vereisten voor deelname :
- iedereen kan aan deze cursus deelnemen

PADI Project Aware Specialist Specialty

Deze cursus is ook bedoeld voor duikers, snorkelaars en niet-duikers. Je leert de essentiële rol die diverse aquatische ecosystemen in de wereld spelen en wat je kan doen om ze te helpen beschermen

Vereisten voor deelname :
- iedereen kan aan deze cursus deelnemen