PADI Rescue Diver

** Voorkomen is beter dan genezen **

Met het Rescue Diver programma van Padi wordt je zelfvertrouwen als duiker vergroot, krijg je waardevolle ervaring in het omgaan met en het voorkomen van noodgevallen en ben je je meer bewust van wat er zich om je heen afspeelt.

De materialen voor thuisstudie gaan over de principes en de informatie die je nodig hebt om noodgevallen bij duikers te voorkomen en er mee om te gaan. Zaken als:
- zelfredding
- stress bij duikers
- eerste hulp bij het duiken
- omgaan met noodgevallen
- problemen met de uitrusting
en andere onderwerpen zijn een voorbereiding op het aanpakken van bijna elk noodgeval, of zich dat nu in het water, op een boot of op de kant voordoet.

Naarmate je de reddingstechnieken onder de knie krijgt en je je pas verworven vaardigheden aanpast aan een aantal verschillende situaties, zowel in als uit het water, zal je zelfvertrouwen een geweldige vlucht nemen. Bovendien krijg je door de "gereedschapskist" met technieken, vaardigheden en theorie die je tijdens het Rescue Diver programma zal vergaren, de ervaring en het zelfvertrouwen om bijna elke noodsituatie aan te pakken.

Minimale leeftijd:
- 12 jaar om als Padi Junior Rescue Diver gebrevetteerd te worden
- 15 jaar om als Padi Rescue Diver gebrevetteerd te worden

Vereisten voor deelname :
- je dient minimaal te beschikken over het PADI (Junior) Adventure Diver brevet met de O/W Navigatie duik (of een gelijkwaardig brevet van een andere duikorganisatie)